Sponsored Post | Kaosuaylunla Diary

ข้อกำหนดสำหรับ Sponsored Post by @kaosuaylunla

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และงานอีเว้นท์ที่ไม่ได้เสียเงินซื้อเอง จะถูกจัดว่าเป็น Sponsored Post ซึ่งทางเจ้าของบล็อกเขียนบทความขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับทางแบรนด์อย่างเต็มใจ และปราศจากข้อผูกมัดใดๆ มีความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน พร้อมประสบการณ์จริงหลังได้ทดลองสินค้า/บริการนั้นๆ โดยปราศจากสำนวนโฆษณาที่ทางแบรนด์ต้องการปะปนอยู่ในบทความ (จะมีการระบุว่าเป็นบทความที่ได้รับบัดเจทหรือไม่ที่ Disclaimer ท้ายบทความทุกครั้ง)

หากทางแบรนด์ต้องการใช้บทความเพื่อการโฆษณาสามารถติดต่อเพื่อทำสื่อ Advertorial ได้ค่ะ

Q: Sponsored Post / สปอนเซอร์ โพสต์ คืออะไร?

A: Sponsored Post คือบทความที่มี "ผู้สนับสนุน"

- ยินดีให้ตรวจดราฟท์ก่อนโพสได้ (โปรดยื่นเจตจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนส่งของ)
- อนุญาตให้แก้ไขเฉพาะคำผิด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เขียนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
- หากมี Keyword กำหนดมาขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ Brief งานตามความเหมาะสม
- อนุญาตให้เผยแพร่บทความได้เฉพาะบนโซเชียลเน็ทเวิร์คเท่านั้น

สำหรับบล็อก kaosuaylunla ยินดีอย่างยิ่งที่จะรับเขียนบทความ Sponsored Post จากทางแบรนด์ และผู้สนับสนุนสินค้า/บริการ หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ โดยในส่วนนี้จะ "ไม่มีค่าใช้จ่าย" ในกรณีที่ไม่กำหนดวันส่งงาน ไม่มี Brief ในส่วนของการนำเสนอ และไม่ตรวจงานก่อนโพส ยินดีเขียน Sponsored Post ให้ฟรีค่ะ โดยมีข้อแม้ว่าบทความที่เขียนให้จะไม่อนุญาตให้นำไปใช้ร่วมกับการโฆษณาขายสินค้า/บริการ

สามารถเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์บนโซเชียลเนทเวิร์คพร้อมเครดิตถูกต้องเท่านั้น
เครดิต: แฟนเพจ Kaosuaylunla Diary หรือ อินสตาแกรม @kaosuaylunla

ทางเจ้าของบล็อกจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดสิขสิทธิ์ทางปัญญา
หากมีการนำไปเผยแพร่อย่างผิดข้อตกลงโดยไม่มีลายลักษณ์อักษรอนุญาต

อนึ่ง งานที่ติด tag ว่า sponsored post บนเว็บ kaosuaylunla.com คืองานที่มีการ barter (แลกสื่อกับสินค้าหรือบริการ) และมี budget สำหรับขอล็อกคิวเพื่อลงสื่อ (โดยไม่มีการแก้ไขความคิดเห็นส่วนตัว) ไม่ได้รวมไปถึงงานที่ได้รับสินค้ามาทดลอง งานไหนที่เป็น ads ผู้อ่านสามารถเช็ค Disclaimer ใต้บทความได้ทุกชิ้นค่ะ


0 comments:

แสดงความคิดเห็น

อ่านจบแล้วอยากฝากคอมเม้นอะไรบ้าง?