Kaosuaylunla 2020 Rate Card | Kaosuaylunla Diary

2020 RATE CARD

เรทและเงื่อนไขสำหรับการจ้างผลิตงานประเภทต่างๆ
Sponsored Post
Start from 3000THB (BLOG+Share via Fanpage) Video Start from 5k++ 

รายละเอียด:
 • พิจารณารับงานหลังผู้ว่าจ้างส่งบรีฟพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์มาแล้วเท่านั้น
 • รบกวนคอนเฟิร์มงานผ่านอีเมล์
 • ตรวจดราฟท์ได้ 1 ครั้ง หากแก้ตามคอมเม้นแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติม* ปรับครั้งละ 500THB
 • ได้ภาพ before+after หรือ ภาพถ่ายคู่ผลิตภัณฑ์ แล้วแต่ตกลง
 • ระยะเวลาทดลองสินค้า สกินแคร์/อาหารเสริม อยู่ที่ 14-28 วันแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ได้
 • ระยะเวลาทดลองสินค้า เมคอัพ/บริการ/อื่นๆ อยู่ที่ 7 วัน
 • ระยะเวลาผลิตผลงานอยู่ที่ 3-5 วัน (BLOG) และ 7-14 วัน (VDO)
 • มัดจำ 50% หากผลลัพธ์เกิดการแพ้หรือผู้จ้างไม่ชอบผลงานรีวิว จะไม่มีการคืนเงิน แต่ลงให้เป็นบทความ PR ลงเป็น Facts (ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)ไม่พูดถึงผลลัพธ์/ความรู้สึกส่วนตัว
 • จ่ายเพิ่มอีก 50% หลังตรวจดราฟท์ ถึงจะโพสงานหลังตรวจสอบยอดชำระครบถ้วนแล้วเท่านั้น**


Product Placement/Mini Review
Start from 1000THB (Tie-In + Share via Fanpage)

รายละเอียด:
 • ลงใน content lifestyle รวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือ PR ภาพคู่ผลิตภัณฑ์ให้ 1 ภาพ
 • สามารถระบุได้ว่าต้องการเน้นอะไรในผลิตภัณฑ์ หลังคอนเฟิร์มแล้วจะแจ้ง Timeline กลับไป
 • ไม่อนุญาตให้เอาไปใช้ในสื่ออื่นๆอกจากที่ตกลงกันไว้
 • ไม่สามารถตรวจดราฟท์หรือแก้ไขชิ้นงานได้
 • ชำระ 100% ก่อนเริ่มงาน**


Advertorial
Start from 5000THB (Sponsored Product Blog Post or Other Media share via Fanpage)

รายละเอียด:
 • พิจารณารับงานหลังผู้ว่าจ้างส่งบรีฟพร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์พร้อมได้ทดลองสินค้าก่อน
 • ตรวจดราฟท์ได้ 2 ครั้ง หากแก้ตามคอมเม้นแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติม* ปรับครั้งละ 500THB
 • ได้ภาพ before+after และภาพถ่ายคู่ผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปใช้ในการโฆษณาได้ตามตกลง
 • มัดจำ 50% หากผลลัพธ์เกิดการแพ้หรือผู้จ้างไม่ชอบผลงานรีวิว จะไม่มีการคืนเงิน แต่ลงให้เป็นบทความ PR ลงเป็น Facts (ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)ไม่พูดถึงผลลัพธ์/ความรู้สึกส่วนตัว
 • จ่ายเพิ่มอีก 50% หลังตรวจดราฟท์ ถึงจะโพสงานหลังตรวจสอบยอดชำระครบถ้วนแล้วเท่านั้น**เงื่อนไขเพิ่มเติม:
*แก้ไขได้ในเรื่องคำผิด/ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้เขียนลงผิด ไม่เกี่ยวกับความผิดพลาดทางแบรนด์หรือผู้จ้างบรีฟมาผิด จะไม่มีการแก้ให้ฟรี จะต้องมีค่าปรับค่ะ
**ลูกค้าใหม่จะไม่มีการอนุโลมทำงานก่อน-จ่ายทีหลัง
***ส่วนลดหรือแถมในช่องทางอื่นๆผู้เขียนสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม
****ไม่รับจ้างรีวิวลง Community ใดๆที่ผิดต่อกฎของเว็บนั้นๆโดยเด็ดขาด
รายละเอียดจำนวนผู้ติดตามของ Kaosuaylunla ในช่องทางต่างๆ

สงสัยเพิ่มเติมรบกวนสอบถามผ่านอินบ็อก หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ต้องการข้อมูล Insight ต่างๆรบกวนอีเมล์มาที่ info@kaosuaylunla.com